AQUATIS a.s., váš partner pro projekty ve vodním hodpodářství
Vodní hospodářství
AQUATIS a.s. nabízí svým klientům komplexní poradenství a projekční řešení v oboru vodního hospodářství od studií a generelů až po realizační dokumentaci staveb s důrazem na citlivý ekologický přístup a trvalou využitelnost vodních zdrojů.
Energie z vody
Vodní elektrárny
Vodní elektrárny všech druhů a velikostí včetně vzdouvacích zařízení tvoří nedílnou součást portfolia činností.
Čistá voda a životní prostředí
Životní prostředí
Čistá vodní doprava je základem trvale udržitelného rozvoje
Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic

Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic

Společnost AQUATIS a.s. byla generálním projektantem stavby „Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic“, jejíž předmětem byla rekonstrukce a dostavba stokové sítě města Přerov. Prioritním cílem stavby bylo zlepšit funkci kanalizace a zvýšit odbourané znečištění z odpadních vod, které bylo dříve prostřednictvím odlehčovacích komor odváděno při deštích do řeky Bečvy.

Více informací

AKTUALITY

Odborná konference  -  VODNÍ TOKY 2016

Odborná konference - VODNÍ TOKY 2016

Odborná konference s mezinárodní účastí se uskuteční ve dnech 22. a 23. listopadu 2016 v hotelu Černigov v Hradci Králové.

PVE Dlouhé stráně slaví 20 let

PVE Dlouhé stráně slaví 20 let

Před 20 lety, 20. června 1996, byla uvedena do provozu Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně. Generálním projektantem tohoto unikátního technického díla je AQUATIS a.s.

Konference HYDROTURBO 2016

Konference HYDROTURBO 2016

23. ročník mezinárodní konference HYDROTURBO 2016 konané ve dnech 25.10.2016 - 27.10.2016 zaměřené na oblast hydroenergetiky. Hlavním pořadatelem konference je VUT v Brně.

SPOLEČNOSTI VE SKUPINĚ

Energochem Technoexport Chemoprojekt
Copyright © 2015 AQUATIS a.s. je členem skupiny SAFICHEM GROUP.